De magische ‘One Stroke’

in je levenspatroon

PaperArtStudio

Creatieve Zenbeoefening

Je leven bestaat uit meerdere facetten: je werk, je familie , je vrienden, je vrije tijd, … En elk van deze facetten komt met zijn eigen bezigheden, taken en verantwoordelijkheden. Het in balans brengen van al deze bezigheden brengt met zich mee dat je voortdurend aandacht dient te hebben voor meerdere aspecten tegelijkertijd. Je familie vraagt nu eenmaal andere doelstellingen en prioriteiten dan bijvoorbeeld je werk. Tenslotte wil je wat je belangrijk vindt in je leven ook allemaal op de best mogelijke manier doen. Maar alles zo goed mogelijk willen doen, maakt het er vooral niet eenvoudiger op.
De Zentanglefilosofie daarentegen vertelt ons dat zowel een Zentangle en daarom ook ons levenspatroon zich ontvouwt ‘One Stroke at a Time’ en dat er dus slecht één enkele lijn is die er werkelijk toe doet. Een enkele lijn is het referentiepunt voor je volgende ‘stroke’ of je volgende ‘stap’ in je leven.
Stel je voor dat er in je leven één enkele lijn is en die je helpt om steeds op het juiste spoor te blijven in al je activiteiten en doelstellingen en die je helpt om je leven te ontvouwen. Zou dat je leven niet enorm vereenvoudigen?

“Stel je voor dat er in je leven één enkele lijn is en die je helpt om steeds op het juiste spoor te blijven in al je activiteiten en doelstellingen en die je helpt om je leven te ontvouwen. Zou dat je leven niet enorm vereenvoudigen?”

JELLA VERELST

Stel je voor dat er in je leven één enkele lijn is en die je helpt om steeds op het juiste spoor te blijven in al je activiteiten en doelstellingen en die je helpt om je leven te ontvouwen. Zou dat je leven niet enorm vereenvoudigen?’ (Jella Verelst)

OP ZOEK NAAR DIE MAGISCHE ENE LIJN IN HET LEVEN — Omdat je leven bestaat uit verschillende facetten lijkt het haast niet te doen om ons leven op zulke eenvoudige en natuurlijke manier te laten ontvouwen. Want welk referentiepunt is zo krachtig dat het de toetssteen zou kunnen zijn voor al de verschillende taken en verantwoordelijkheden die deel uit maken van je leven?
Wat zou die ene magische lijn kunnen zijn in het dagelijks leven wanneer je te maken hebt met veel verschillende bezigheden die elke hun eigen aandacht opeisen en bovendien ook vaak uiteenlopend zijn?

“Het leven is dat wat je overkomt, terwijl je druk bezig bent met het maken van andere plannen.”

JOHN LENNON

“Je krijgt hoe dan ook steeds te maken krijgt met ‘het onverwachte’, met het leven zelf. ”

JELLA VERELST

KIJK OOK EENS NAAR WAT ER GEBEURT — John Lennon zei: Het leven is dat wat je overkomt, terwijl je druk bezig bent met het maken van andere plannen. Wat er op neer komt dat naast al je drukke bezigheden en plannen om al die verschillende facetten van je leven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en te onderhouden, je hoe dan ook nog te maken krijgt met ‘het onverwachte’, met het leven zelf.
En het punt is dat je leven en het leven elkaar op sommige momenten prachtig aanvullen en ondersteunen, maar anderzijds ook plots, van het ene op het andere moment, elk hun eigen kant op willen. En het moment dat je leven en het leven niet langer in harmonie samenwerken ervaar je het leven als hard en moeilijk. Maar het hoeft niet zo hard en moeilijk te zijn.

DE MAGISCHE ‘ONE STROKE’ IN JE LEVENSPATROON — Je leven en het leven zijn namelijk helemaal geen twee totaal verschillende dingen die toevallig samenvallen op hetzelfde moment in de tijd (en dan hopelijk elkaar ook aanvullen en ondersteunen).
Kijk, hoe uiteenlopend de verschillende facetten en aandachtspunten in je leven ook mogen zijn en hoe weinig ze soms met elkaar gemeen hebben ‘dat wat gebeurt’, het leven zelf, heeft invloed op en speelt een belangrijke rol in elk van hen.
Stel dat je ‘het leven zelf, zou beschouwen en ook gebruiken als het referentiepunt waar je al de verschillende facetten in je leven aan toetst?  ‘Wat er gebeurt’, het huidige moment is de gemeenschappelijke factor in al onze activiteiten waardoor het ook het ideale bindmiddel is om ze op elkaar af stemmen. Het leven zelf is de magische ‘One Stroke’ in je levenspatroon.

” Wat er gebeurt’, het huidige moment is de gemeenschappelijke factor in al onze activiteiten waardoor het ook het ideale bindmiddel is om ze op elkaar af stemmen. Het leven zelf is de magische ‘One Stroke’ in je levenspatroon.”

JELLA VERELST

“Wanneer je ‘het leven zelf’ neemt als referentiepunt voor de volgende stap in elk facet van je leven in plaats van het onderling in balans proberen krijgen van al je bezigheden en taken wordt je leven zoveel meer duidelijk en ook zoveel minder moeilijk.”

JELLA VERELST

‘Wanneer je ‘het leven zelf’ neemt als referentiepunt voor de volgende stap in elk facet van je leven in plaats van het onderling in balans proberen krijgen van al je bezigheden en taken wordt je leven zoveel meer duidelijk en ook zoveel minder moeilijk.’
(Jella Verelst)

EEN INTERESSANT GESPREK OVER DE MANIER WAAROP JE DE DINGEN ONNODIG MOEILIJKER MAAKT DAN ZE ZIJN — Enkele jaren geleden kreeg ik Bette Abdu (een collega Certified Zentangle Teacher uit de VS) voor enkele dagen op bezoek. Op een avond ging het gesprek over ‘Bestaan er moeilijke tangles?’. Bette heeft daar een heel mooi antwoord op. ‘Neen’, zegt ze, ‘er zijn helemaal geen moeilijke tangles. Je maakt ze moeilijk wanneer je tijdens het tekenen begint te focussen op meerdere onderdelen van de tangle en die allemaal op hetzelfde moment probeert ‘goed’ te doen. En de enige reden dat ze dan moeilijk worden is omdat je dan niet langer ‘One Stroke at a Time’ tekent’. Ik denk dat Bette’s uitspraak niet alleen een wijze raad is wat het tekenen van tangles betreft. Ik zie hier bovendien een prachtig metafoor in over de manier waarop de verschillende facetten van ons leven zich op een meer eenvoudige manier kunnen ontvouwen. Wanneer je ‘het leven zelf’ neemt als referentiepunt voor de volgende stap in elk facet van je leven in plaats van het onderling in balans proberen krijgen van al je bezigheden en taken wordt je leven zoveel meer duidelijk en ook zoveel minder moeilijk.

“Wanneer je niet langer focust op het creëren van bloemen in je leven, komen ze ‘One Stroke at a Time’ ook vanzelf te voorschijn.”

JELLA VERELST

EEN TANGLE ALS METAFOOR VOOR ONTVOUWEN — Ken je de tangle Quandary¹? Wie Quandary bekijkt, merkt meteen de herhalende bloemvorm op met telkens 6 blaadjes. Wie Quandary echter zou proberen tekenen als ‘een aaneenschakeling van bloemvormen die opgebouwd zijn uit telkens 6 blaadjes’, zal je merken hoe moeilijk deze tangle plots is. Maar wanneer je hem ‘One Stroke at a Time’ tekent, is het een tangle die zich heel natuurlijk vormt en de bloemvorm ontvouwt zich dan telkens vanzelf, moeiteloos.

img_0001

OOK DE VERSCHILLENDE FACETTEN WAARUIT ONS LEVEN BESTAAT, ontvouwen zich op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze tot een prachtige bloem wanneer we aandacht hebben en trachten te leven vanuit het leven zelf, vanuit ‘dat wat gebeurt’, het huidige moment.
Of eenvoudigweg samengevat in één enkel zinnetje en helemaal in lijn met de tangle Quandary: Wanneer je niet langer focust op het creëren van bloemen in je leven, komen ze ‘One Stroke at a Time’ ook vanzelf te voorschijn.

“De verschillende facetten waaruit ons leven bestaat ontvouwen zich op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze tot een prachtige bloem wanneer we aandacht hebben en trachten te leven vanuit het leven zelf, vanuit ‘dat wat gebeurt’, het huidige moment.”

JELLA VERELST

¹ Quandary is een officiële tangle die werd gepubliceerd in de Zentangle nieuwsbrief van februari 2013.