Disclaimer/Privacybeleid

 

Deze website is eigendom van PaperArtStudio
Contactgegevens: Johan Wauters
Kijkuitstraat 141 – 2920 Kalmthout (België)
Telefoon: +32 (0)495 40 84 53
E-mail: info(at)paperartstudio.be
Ondernemingsnummer: BE 0544.345.885

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PaperArtStudio of rechthoudende derden. Het is niet toegestaan teksten en/of afbeeldingen van onze website geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of op eender welke wijze dan ook te reproduceren. Een link plaatsen naar de homepage van onze website mag wel.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 PaperArtStudio levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PaperArtStudio de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

PaperArtStudio kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PaperArtStudio geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PaperArtStudio kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

PaperArtStudio verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

PaperArtStudio hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van afhandelen van uw lidmaatschap beoefening. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden

PaperArtStudio kan persoonsgegevens over jou verwerken, wanneer je gebruik maakt van de diensten van PaperArtStudio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PaperArtStudio verstrekt. PaperArtStudio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam
– Je e-mailadres
– Bericht

Daarnaast vraagt PaperArtStudio in het kader van een overeenkomst vooreen lidmaatschap beoefening volgende gegevens op:

– Je voor- en achternaam
– Je telefoonnummer (niet verplicht)
– Je e-mailadres

PaperArtStudio verwerkt jouw persoonsgegevens om jou per e-mail te kunnen contacteren om zo jouw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen geven.
Daarnaast kan PaperArtstudio jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van deelname aan de wekelijkse samenkomsten en een lidmaatschap beoefening.

Hoe lang we jouw data bewaren

PaperArtstudio bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. Je gegevens van je lidmaatschap beoefening worden automatisch verwijderd in de maand oktober indien er geen hernieuwing is van het lidmaatschap.

Met wie we jouw data delen

PaperArtStudio verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met PaperArtStudio. We zullen dan met jou een afspraak maken om de gegevens die we van jou hebben samen met jou te overlopen.

Cookies

De website van PaperArtStudio maakt enkel gebruik van functionele cookies. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Beveiliging van deze website

PaperArtStudio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PaperArtStudio maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.