Eenvoud en langzaam

Twee kwaliteiten van het hart

PaperArtStudio

Creatieve Zenbeoefening

‘One Stroke at a Time’ is een welbekende boodschap die de Zentanglemethode ons wil meedelen. Wat er mee bedoeld wordt is eenvoudig: Dingen die aanvankelijk moeilijk lijken worden heel erg doenbaar wanneer je ze One Stroke at a Time doet. Voor wie Zentangles tekent is dat overduidelijk: Want worden die niet letterlijk lijntje per lijntje getekend? Zelfs voor wie Zentangle niet zo vertrouwd is, is de boodschap eenvoudig te begrijpen. Wanneer we in ons dagelijks leven werken aan grotere of ingewikkelde projecten, delen we die haast automatisch in in kleinere stappen. Maar hoe vaak worden we in het leven niet geconfronteerd met iets nieuw waarbij we geen flauw idee hebben hoe er aan te beginnen, laat staan er ook nog voor te zorgen dat het ook nog werkt. Dat is dan ook heel vaak het punt waar we vast lopen. Wanneer we met dit punt in aanraking komen zijn er twee elementen waar we altijd op kunnen steunen: Eenvoud en langzaam. Wanneer we dieper naar de Zentanglemethode kijken, zie je dat deze twee eigenschappen duidelijk aanwezig zijn in deze kunstvorm. Ze vormen als het ware de ruggengraat voor ‘One Stroke at a Time’.

Maar hoe vaak worden we in het leven niet geconfronteerd met iets nieuw waarbij we geen flauw idee hebben hoe er aan te beginnen, laat staan er ook nog voor te zorgen dat het ook nog werkt. Dat is dan ook heel vaak het punt waar we vast lopen. Wanneer we met dit punt in aanraking komen zijn er twee elementen waar we altijd op kunnen steunen: Eenvoud en langzaam.

JELLA VERELST

Maar hoe vaak worden we in het leven niet geconfronteerd met iets nieuw waarbij we geen flauw idee hebben hoe er aan te beginnen, laat staan er ook nog voor te zorgen dat het ook nog werkt. Dat is dan ook heel vaak het punt waar we vast lopen. Wanneer we met dit punt in aanraking komen zijn er twee elementen waar we altijd op kunnen steunen: Eenvoud en langzaam.
(Jella Verelst)

EENVOUD EN LANGZAAM — Ik weet het, ze klinken een beetje tegenstrijdig in de wereld van vandaag waar we voortdurend aangemoedigd worden om het groots aan te pakken. En waar we als mens er toe gedreven worden op elk moment de indruk te geven dat we het allemaal wel aankunnen. Want, geef toe: hoor of lees je niet heel vaak dat wanneer we het stap voor stap doen er toch niets nog te groot, te moeilijk, te zwaar is? En dus voelen we ons verplicht om de dingen te doen op een manier waarbij we ons verre van comfortabel voelen. En zelfs wanneer we datgene doen waarnaar we verlangen en graag hebben. Dan lijkt het nog vaak alsof er toch iets ontbreekt. Waar is het hart in dat wat we doen?

Zelfs wanneer we datgene doen waarnaar we verlangen en graag hebben. Dan lijkt het nog vaak alsof er toch iets ontbreekt. Waar is het hart in dat wat we doen?

JELLA VERELST

Wanneer we werkelijk diep kijken naar eenvoud, dan verandert vertrouwdheid opbouwen in vertrouwen hebben.

JELLA VERELST

DAT IS WAAROM EENVOUD EN LANGZAAM ZO BELANGRIJK ZIJN, zelfs al doen we de dingen ‘One Stroke at a Time’.
Wellicht is er wel wat overlapping tussen eenvoud en langzaam. In elk geval lijken ze wel wat hetzelfde en op bepaalde punten zijn ze dat ook. Toch maak ik hier graag even een onderscheid in hun essentie.

EENVOUD — Wanneer we niet over de nodige vaardigheid beschikken om iets te doen, dan is veel en ingewikkeld niet meteen wat we nodig hebben. Gezien op een puur praktisch niveau zorgt eenvoud ervoor dat je sneller vertrouwdheid opbouwt met een vaardigheid. Want eenvoud maakt dat je in de eerste plaats de noodzakelijke ervaring krijgt met de basis. Wanneer we een diepe vertrouwdheid hebben met de basis kunnen we daarop veel sneller en ook beter verder bouwen.
Maar wanneer we werkelijk diep kijken naar eenvoud, dan verandert vertrouwdheid opbouwen in vertrouwen hebben. Zelfs wanneer we niet weten hoe ergens aan te beginnen, zelfs dan kunnen we nog altijd vertrouwen op het proces van ontvouwen. Het natuurlijk proces van ontvouwen werkt altijd, zelfs zonder dat we weten wat de volgende stap is. Er dient zich altijd iets aan, het is een kwestie van openheid, van niet verwerpen.
In de Zentanglemethode starten we werkelijk heel eenvoudig. We bouwen vertrouwdheid op met de materialen, de eenvoudige basistangles en met de handeling van het tekenen. Zelfs wanneer we denken: Ik kan dat al! Waarom zou ik? Dan nog is het belangrijk het opbouwen van deze vertrouwdheid niet over te slaan. Het is zelfs goed ze nu en dan wat we denken reeds te kennen of te weten toch te herhalen. Je zal verbaasd zijn hoe anders je deze basis telkens ervaart en hoeveel het je kan helpen bij wat zich nadien aandient. En naast deze praktische insteek ondersteunt het herhalen ook ‘de Beginnersmind’: het feit dat alles op elk moment fris en nieuw is. We kunnen dat zelf ervaren, wanneer we de openheid hebben om verrast te willen en kunnen zijn. Wanneer we verrast kunnen en willen zijn, kunnen we er op vertrouwen dat we niet elke stap op voorhand dienen te weten. En dat er niet een bepaalde vooraf uitgestippelde ‘juiste’ manier is om iets te doen. Dan is er niet langer een reden om zo onder de indruk te zijn als iets niet loopt zoals gepland.

Het natuurlijk proces van ontvouwen werkt altijd, zelfs zonder dat we weten wat de volgende stap is. Er dient zich altijd iets aan. Het is een kwestie van openheid, van niet verwerpen.

JELLA VERELST

‘Beginnersmind’: het feit dat alles op elk moment fris en nieuw is. We kunnen dat zelf ervaren, wanneer we de openheid hebben om verrast te willen en kunnen zijn.

JELLA VERELST

Beginnersmind’: het feit dat alles op elk moment fris en nieuw is. We kunnen dat zelf ervaren, wanneer we de openheid hebben om verrast te willen en kunnen zijn.
(Jella Verelst)

LANGZAAM — Waar het bij eenvoud gaat over het vertrouwdheid met de basis, heeft langzaam meer te maken met ‘voortgang’. Wanneer we iets nieuw leren, doen we dat doorgaans omdat we in ons achterhoofd al een idee gevormd hebben wat we er allemaal mee kunnen doen of bereiken. Dat zorgt ervoor dat we nogal gehaast zijn om zo snel mogelijk van het volledige effect te kunnen genieten. Zo doen we de dingen vaak met een hoop verwachtingen naar het eindresultaat toe. In de Zentanglemethode wordt de focus geplaatst op het proces en niet op het eindresultaat. Er is dus geen enkele reden om je te haasten naar iets in de ‘nabije’ of ‘verre’ toekomst. We tekenen letterlijk langzaam. We hoeven echt nergens naartoe. Wat een geruststelling om gewoon rustig hier en nu te kunnen zijn!
We hoeven echt nergens naartoe. Wat een geruststelling om gewoon rustig hier en nu te kunnen zijn!

JELLA VERELST

EENVOUD EN LANGZAAM ZIJN NIET METEEN EIGENSCHAPPEN VAN HET DENKEN. Het denken is complex en kritisch. Eenvoud en langzaam zijn kwaliteiten van het hart. Je hart volgen heeft dus niet zozeer te maken met het volgen van al je wilsimpulsen, maar met eenvoud en langzaam. Ons hart is de doorgang naar de kern van ons bestaan. Deze deur is altijd wijd open. Dus is het niet nodig om meer hart te brengen in ons leven. Het hart is er al. Het is onze taak om dat te her-inner-en. Eenvoud en langzaam helpen ons om dat ook daadwerkelijk te doen.

JE HART AAN HET WERK IN HET DAGELIJKS LEVEN – Zentangle beoefenen is een uitnodiging om wat je ook onderneemt in je leven ook even te toetsen aan eenvoud en langzaam. Mijn persoonlijke ervaring is dat wanneer we deze twee elementen samen brengen in dat wat we doen, we deze dingen op een meer ontspannen manier, met meer hart en ook werkelijk stap voor stap kunnen doen.

 

Ons hart is de doorgang naar de kern van ons bestaan. Deze deur is altijd wijd open. Dus is het niet nodig om meer hart te brengen in ons leven. Het hart is er al. Het is onze taak om dat te her-inner-en. Eenvoud en langzaam helpen ons om dat ook daadwerkelijk te doen.

JELLA VERELST