Ontvouwen

PaperArtStudio

Creatieve Zenbeoefening

Een Zentangle ontvouwt zich ‘One Stroke at a Time’. Wanneer je diep luistert naar het woord ontvouwen, doet het jou dan ook denken aan een  langzaam, zorgvuldig en geheel natuurlijk proces? En is dat ook niet precies datgene waar Zentangle voor staat? Maar het woord ontvouwen doet mij daarnaast ook heel sterk denken aan de groei van een bloemknop tot een bloem. Dat ik graag dit metafoor uit de natuur gebruikt komt misschien wel omdat mijn man tuinen ontwerpt en aanlegt.
Laat niet alleen Zentangle maar ook de bloemen van de tuinier en de natuur je inspireren in het groeiproces om je leven te laten ontvouwen op een geheel natuurlijke manier.

“De tuinier die mooie bloemen wil kweken in de tuin concentreert zich niet enkel op de verzorging van de bloemknoppen. Bloemen tot bloei brengen vraagt om zich te focussen op de zorg en de aandacht voor de behoeften van de hele plant. Wat er in de praktijk op neerkomt dat er gezorgd dient te worden voor water, meststoffen en waar mogelijk de beste omstandigheden te ondersteunen om de plant optimaal te laten groeien.”

JELLA VERELST
(geïnspireerd door M. Silver)

‘De tuinier die mooie bloemen wil kweken in de tuin concentreert zich niet enkel op de verzorging van de bloemknoppen. Bloemen tot bloei brengen vraagt om zich te focussen op de zorg en de aandacht voor de behoeften van de hele plant.
(Jella Verelst)

ONTVOUWEN HEEFT VEEL OVEREENSTEMMING MET GROEI IN DE NATUUR.  Een prachtig metafoor voor de manier waarop we kunnen inspelen op het proces van ons leven dat zich ontvouwt is een bloem. De tuinier die mooie bloemen wil kweken in de tuin concentreert zich niet enkel op de verzorging van de bloemknoppen. Bloemen tot bloei brengen vraagt om zich te focussen op de zorg en de aandacht voor de behoeften van de hele plant. Wat er in de praktijk op neerkomt dat er gezorgd dient te worden voor water, meststoffen en waar mogelijk de beste omstandigheden te ondersteunen om de plant optimaal te laten groeien. Ook in het leven heeft het meer zin om de best mogelijke omstandigheden te creëren en te voeden om ons leven zich te laten ontplooien in plaats van voortdurend te streven naar iets in de toekomst. We mogen ons hierbij vooral ook niet laten ontmoedigen door het feit dat elk natuurlijk proces van het zich ontplooien gepaard gaat met weerstand en belemmeringen.

“Elk natuurlijk proces van het zich ontplooien gaat gepaard met weerstand en belemmeringen”

JELLA VERELST

“En de dag brak aan dat opgesloten blijven in de knop veel pijnlijker was dan de pijn die nodig was om open te bloeien”

ANAIS NIN

OOK IN DE NATUUR IS ER BIJ ELKE OVERGANG naar een nieuwe levensfase een zekere weerstand. ‘De knop van de bloem beschermd de bloem in het prille begin. Het is zelfs dankzij de knop dat de bloem zich optimaal kan ontwikkelen. Maar eens het moment is aangebroken voor de bloem om werkelijk open te bloeien is het net diezelfde knop die in feite een obstakel vormt. De knop biedt weerstand en vormt een belemmering voor de bloem die helemaal klaar is om de bloemblaadjes te ontvouwen. En het is het verlangen en de drang van de bloem zelf om te bloeien die uiteindelijk deze weerstand en deze belemmering ook zal breken’¹.
Gebruikt de bloem daarbij wilskracht? Neen. Maakt de bloem een keuze? Ook niet. De roeping van een bloem is om te bloeien. Daarom bloeien bloemen geheel moeiteloos, zonder inspanning.

BELEMMERINGEN, OBSTAKELS EN WEERSTAND zijn ook in het leven een natuurlijk onderdeel van elk groeiproces. En ook in het leven is ons verlangen om ons te ontplooien datgene dat deze obstakels zal overwinnen. Eens we kunnen accepteren dat ook de weerstand in ons leven die we ondervinden een normaal onderdeel vormt van ons groeiproces en het leven zelf, verliezen deze moeilijkheden en belemmeringen waarmee we geconfronteerd worden ook aan kracht. Pas op dat moment kan ook ons leven net als een bloem haar prachtige bloemblaadjes ontvouwen.

“Eens we kunnen accepteren dat ook de weerstand in ons leven die we ondervinden een normaal onderdeel vormt van ons groeiproces en het leven zelf, verliezen deze moeilijkheden en belemmeringen waarmee we geconfronteerd worden ook aan kracht.”

JELLA VERELST

“Iedereen is op deze wereld met een zekere roeping en het verlangen om deze te volbrengen is in ieders hart aanwezig”

RUMI

”Vind het zaad op de bodem van je hart en laat er een bloem uit openbloeien.”
(Shigenori Kameoka)

‘IEDEREEN IS OP DEZE WERELD met een zekere roeping en het verlangen om deze te volbrengen is in ieders hart aanwezig’, schrijft Rumi. Het enige wat wij moeten doen is dat zaadje voor deze roeping omringen met de nodige zorg en aandacht om er een bloem uit te laten openbloeien. Meestal trachten we op allerlei manieren te achterhalen wat deze roeping inhoudt om dan vervolgens te ‘bedenken’ hoe we deze het best in deze wereld kunnen manifesteren. Voor velen is het eigen hart wel de laatste plaats waar er naar een antwoord op deze vragen gezocht wordt.

“Luisteren naar het hart is zich overgeven aan het ontvouwen”

JELLA VERELST

LUISTEREN NAAR HET HART is zich overgeven aan het ontvouwen. Leven vanuit je hart is leven vanuit dat wat nu op dit moment is. Het is niet zoeken of bedenken wat mogelijk zou kunnen in de verre of nabije toekomst, noch is het het verleden als norm hanteren. Ontvouwen kan maar op één punt en dat is het huidige moment. Het houdt ook in dat slechts stap voor stap de volledige schoonheid zichtbaar wordt  en vooral dat het nieuwe en ongekende  pas bij het ontvouwen van elk nieuw bloemblaadje aan ons worden getoond.

HET PROCES VAN ONTVOUWEN vraagt aandacht en geduld zonder haast naar wat dan ook en met vertrouwen in dat wat zich aandient. Net dat staat ons toe om te genieten van elk moment en ook elk moment, hoe klein ook, als waardevol en belangrijk te ervaren.

 

NET ALS BLOEMBLAADJES ontvouwt ook een Zentangle zich ‘one stroke at a time’ waarbij aandacht en geduld zonder haast naar en met vertrouwen in het proces de ware schoonheid van deze kunstvorm tot bloei brengen.

 

“Het proces van ontvouwen vraagt aandacht en geduld zonder haast naar wat dan ook en met vertrouwen in wat zich aandient.”

JELLA VERELST

¹ M. James (Natural Resistance within the creative proces)