Zorg dragen voor je Zentanglemateriaal

PaperArtStudio

Creatieve Zenbeoefening

Deelnemen aan de meerdaagse workshops ‘Brush Mind’ en ‘Brush Creativity’ van de Japanse kalligraaf Kazuaki Tanahashi zijn voor mij een mooie gelegenheid om kennis te maken, niet alleen met deze bijzondere kunstvorm, maar daarnaast ook met een zeer bijzonder en wijs man. Kazuaki Tanahashi is naast Japans kalligraaf ook kunstenaar, dichter, vertaler van boeddhistische teksten en vredesactivist. Kaz (want zo wordt hij doorgaans genoemd), heeft het tijdens zijn workshops over ‘hoe zorg dragen voor de borstel waarmee je werkt’. Over hoe zorg te dragen voor de borstel valt wellicht héél wat praktische dingen te vertellen: hoe de borstel uitgewassen dient te worden of hoe je hem bij voorkeur laat drogen om maar een paar voorbeelden te noemen . Maar over deze praktische zaken heeft Kaz het niet …

“Zorg dragen voor de borstel is glimlachen wanneer je de borstel in je hand hebt. En wanneer je wil ophouden met glimlachen altijd eerst de borstel neerleggen ”

KAZ TANAHASHI

“Zorg dragen voor de borstel is glimlachen wanneer je de borstel in je hand hebt. En wanneer je wil ophouden met glimlachen altijd eerst de borstel neerleggen ”
(Kaz Tanahashi)

ZORG DRAGEN VOOR DE BORSTEL, zegt Kaz is glimlachen wanneer je de borstel in je hand hebt. En wanneer je wil ophouden met glimlachen, voegt hij er aan toe, altijd eerst de borstel neerleggen. En hoe eenvoudig deze vorm van zorgzaamheid ook mag klinken, glimlachen is een zeer belangrijke vorm van zorg dragen voor. Want wie glimlacht gaat anders met de dingen om; anders in de zin van met meer aandacht, respect en dankbaarheid. Zorg dragen voor dingen rondom je kan je omschrijven als deze dingen steeds behandelen met aandacht, respect en ook dankbaarheid. En precies die aandacht, dat respect en die vorm van dankbaarheid is waar het in Zentangle ook over gaat.

“Glimlachen is een zeer belangrijke vorm van zorg dragen voor. Want wie glimlacht gaat anders met de dingen om”

JELLA VERELST

“Glimlachen tijdens het tekenen is je engagement om je meer bewust te worden van het feit dat je pen, je tile en je potlood je tekenmoment ondersteunen en ook mogelijk maken”

JELLA VERELST

GLIMLACHEN TIJDENS HET TEKENEN VAN EEN ZENTANGLE is dan ook een belangrijk onderdeel van de zorg die je besteedt aan het materiaal vaar je mee werkt.  En waarbij we vooral niet mogen uit het oog verliezen dat het tekenen van een Zentangle begint lang voor je je pen op het papier plaatst en ook doorgaat nog na dat je je laatste lijn van een tangle hebt getekend. Glimlachen tijdens het tekenen is je engagement om je meer bewust te worden van het feit dat je pen, je tile en je potlood je tekenmoment ondersteunen en ook mogelijk maken. Dat maakt dat zelfs de meest eenvoudige gereedschappen in ons leven dus beduidend meer zijn dan alleen maar ‘gebruiksvoorwerpen’.

JE ENGAGEMENT STOPT OOK NIET BIJ JE TEKENMATERIAAL — maar geldt ook voor al de materiële zaken die deel uitmaken van je dagelijks leven. We beseffen te weinig dat al deze materiële dingen er zijn om ons leven te ondersteunen, comfortabeler te maken en te veraangenamen. Al de voorwerpen, die bijdragen aan deze ondersteuning en comfort, verdienen dus je aandacht, respect en dankbaarheid. En die aandachtige zorgzaamheid geldt voor het huis waarin je woont, maar evengoed voor het theelepeltje in je keukenla.

Met je materiaal omgaan met aandacht, respect en dankbaarheid gaat over de manier waarop je je materiaal neemt, neerlegt en opbergt, en dit zowel voor, tijdens als na het tekenen.

JELLA VERELST

“We beseffen te weinig dat al deze materiële dingen er zijn om ons leven te ondersteunen, comfortabeler te maken en te veraangenamen. Al de voorwerpen, die bijdragen aan deze ondersteuning en comfort, verdienen dus je aandacht, respect en dankbaarheid.”

JELLA VERELST

“We beseffen te weinig dat al deze materiële dingen er zijn om ons leven te ondersteunen, comfortabeler te maken en te veraangenamen. Al de voorwerpen, die bijdragen aan deze ondersteuning en comfort, verdienen dus je aandacht, respect en dankbaarheid.”
(Jella Verelst)

HOE MINDER JE HEBT, hoe eenvoudiger het is om aandacht, dankbaarheid en respect te beoefenen. Het gevaar schuilt er namelijk in dat wanneer je veel hebt, je de aanwezigheid en beschikbaarheid van een groot deel van al je bezittingen al gauw heel vanzelfsprekend gaat vinden. Daarom ook is het basismateriaal van Zentangle eenvoudig en minimaal. Eén pen, één tile, één potlood. Het beperkt materiaal stimuleert je om er met aandacht, respect en met dankbaarheid mee om te gaan. Met je materiaal omgaan met aandacht, respect en dankbaarheid gaat over de manier waarop je je materiaal neemt, neerlegt en opbergt, en dit zowel voor, tijdens als na het tekenen.

“Hoe minder je hebt, hoe eenvoudiger het is om aandacht, dankbaarheid en respect te beoefenen”

JELLA VERELST

OOK OM DIE REDEN IS ELKE UITBREIDING VAN HET ZENTANGLEMATERIAAL NIET WILLEKEURIG, maar volgt een bepaalde sequentie. In het begin hadden we uitsluitend de witte basic tiles, tezamen met de zwarte Micron Pen en een potlood. In de loop der jaren zijn er een aantal nieuwe materialen aan toegevoegd: eerst zwarte tiles tezamen met de witte gelpen en het witte potlood (of de zeepsteen). En nadien werden ook tan (Renaissance) tiles toegevoegd. Op deze Renaissance tiles werk je, naast de zwarte en de witte pen, ook nog met een bruine Micron pen. Valt het ook jou op dat met het toevoegen van materialen, ook de zorg voor je tekenmateriaal vergroot? Want telkens tezamen met de uitbreiding met nieuwe tiles en pennen, wordt ook de oefenruimte voor je aandacht , respect en dankbaarheid meer uitgebreid en daarmee ook een grotere uitdaging. Elke pen tijdens het tekenen, telkens weer opnieuw , met zorg nemen en neerleggen zonder het ook maar één keer vanzelfsprekend te vinden, dat is de oefening. En geloof me, dat klinkt eenvoudiger dan het is.

NET ZOALS HET IN HET DAGELIJKS LEVEN HET EEN UITDAGING IS om elk voorwerp, hoe klein het ook is, met aandacht, respect en dankbaarheid deel te laten uitmaken van je leven en de aanwezigheid van deze materiële zaken nooit zomaar vanzelfsprekend vinden. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat je er op let steeds te glimlachen wanneer je met een lepeltje je thee roert …

“Je pen tijdens het tekenen, telkens weer opnieuw, met zorg nemen en neerleggen zonder het ook maar één keer vanzelfsprekend te vinden, dat is de oefening.”

JELLA VERELST